Proiecte USV
Afişare nr. 
Nr. Link web Vizite
1   Link   SISTEME DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU PROTECTIA ECONOMICO-FINANCIARA A INFRASTRUCTURII CRITICE SI A PERSONALULUI IMPOTRIVA TERORISMULUI DE ORICE NATURA
Proiectul îşi propune realizarea unui sistem de management integrat pentru protecţia economico-financiară a infrastructurii critice şi personalului care să permită optimizarea deciziilor strategice privind modul de implicare a guvernului în gestionarea crizelor rezultate în urma atacurilor teroriste majore, inclusiv diversele forme de intervenţie în pieţele financiare cu ajutorul instrumentelor şi modelelor inovative de analiză special concepute pentru acest proiect. Concret se va elabora un set de 5 modele speciale pentru cadrul de management integrat pentru protecţia economico-financiară a infrastructurii critice şi a personalului. Analiza cost beneficiu (ACB) cu factor de actualizare variabil reprezintă, de asemenea, un instrument necesar în prioritizarea intervenţiilor postcriză. Proiectarea formelor optimale de intervenţie guvernamentală în managementul integrat de protecţie economico-financiară, inclusiv a soluţiilor speciale pentru perioade de turbulenţă economică şi crize suprapuse reprezintă o premieră naţională, dar şi o noutate pe plan mondial. Elaborarea şi selecţia instrumentelor de transfer a riscului şi, respectiv, de finanţare a riscului în evenimentele extreme asimetrice are o aplicabilitate practică majoră în condiţiile rezolvării eficiente a noilor probleme asociate terorismului internaţional.
217
2   Link   CERCETARI INTERDISCIPLINARE PENTRU PROIECTAREA STRATEGIILOR ECONOMICO-FINANCIARE DE ACTIUNE IN EVENIMENTELE DE RISC EXTREM. HAZARDE NATURALE SI ACCIDENTE TEHNOLOGICE
Proiectul îşi propune crearea unui cadru optimizat de analiză, schimb de experienţă cu end-userii şi stakeholderii, bune practici în domeniul managementului şi proceselor decizionale strategice de intervenţie eficientă în evenimente de risc extrem, pentru limitarea consecinţelor şi restabilirea ordinii şi funcţionalităţii. Analiza comparativă a proceselor, mecanismelor economico-financiare şi evaluarea cantitativă a modalităţilor de eficientizare a intervenţiei guvernamentale, limitarea consecinţelor şi revenirea la normalitate are la bază modele matematice avansate, inclusiv modele proprii concepute special pentru acest proiect. Analiza stadiului actual al cercetării în domeniul managementului crizelor are în vedere integrarea şi corectarea bazelor de date istorice cu dezastrele naturale şi accidentele tehnologice şi analiza comparativă a metodelor de management, respectiv, învăţămintele de pe urma ineficientei funcţionări şi a intervenţiei guvernamentale defectuoase în cadrul dezastrelor naturale. Sistemul de asigurare a unui management eficient al crizelor are la bază elaborarea de modele special concepute pentru condiţiile din România şi permite analiza raţionalităţii deciziilor, respectiv optimizarea acestora în acord cu situaţia concretă.
192
3   Link   Practica studentilor economisti
263
4   Link   CIP-DRU-APL
Cercetări interdisciplinare privind dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică locală, în contextul reformei administrative. Studiu comparat

Proiectul de cercetare CIP-DRU-APL vizează Dezvoltarea Resurselor Umane din Administraţia Publică Locală din România atât prin analiza comparată teoretică, cât şi prin studii practice realizate în contextul reformei administrative, care să contribuie la rezolvarea unor probleme complexe, cu efecte directe asupra eficienţei instituţiilor publice din administraţia românească având ca suport cercetarea interdisciplinară avansată.
Două direcţii principale au stat la baza propunerii proiectului:
1. carenţele identificate în domeniu (probleme susţinute de studiile şi analizele realizate în ultimii 5 ani) şi necesitatea dezvoltării managementului resurselor umane din administraţia publică locală din România;
şi
2. raportându-ne la scopul şi obiectivele derivate ale Programului de Resurse Umane 2009-2010 – Proiecte de cercetare postdoctorală-tip PD, una dintre direcţii are la bază obiectivul de a aduce plus valoare cercetării, contribuind la creşterea vizibilităţii cercetării româneşti în plan internaţional prin creşterea calităţii şi o mai bună valorificare a rezultatelor cercetării; de asemenea, contribuim prin prezenta propunere de proiect la asigurarea continuităţii şi dezvoltării activităţii de cercetare derulată în cadrul programului de doctorat cu tema de cercetare - Orientări strategice privind managementul resurselor umane din administraţia publică locală în contextul aderării României în Uniunea Europeană;
Proiectul se încadrează în priorităţile Uniunii Europene conform Tratatului de la Lisabona.
Prin metodologia de cercetare propusă susţinem şi participăm la dezvoltarea managementului resurselor umane din administraţia publică, pe fondul amplei şi prelungitei reforme administrative.
Contribuim, aşadar, prin cercetările teoretice şi practice la dezvoltarea şi încurajarea aplicării unor idei creative care să se materializeze într-un Nou Model de Sistem Inovativ privind Dezvoltarea Resurselor Umane din Administraţia Publică Locală.
364

Uzun yıllar sürsede türk porno sektörü hep hitap ediyor insanlara. Genç yaşlı her kesime hitap ediyor bi nevi zararsız gözüksede sikiş bi yerde haz bırakmıyor.Ama porno sektörü bitmez bitiremezler. Porno