Dezvoltare durabila

Email Imprimare PDF

Conceptul de dezvoltare durabilă se referă la un anumit tip de politică de dezvoltare, care urmăreşte să răspundă nevoilor de ordin economic, social şi de mediu ale societăţii, în ceea ce priveşte bunăstarea pe termen scurt, mediu şi, îndeosebi, pe termen lung. Se bazează pe ideea că dezvoltarea trebuie să fie în concordanţă cu necesităţile actuale, fără să pună în pericol bunăstarea generaţiilor viitoare. În practică, acest lucru înseamnă crearea condiţiilor favorabile dezvoltării economice pe termen lung, acordând o atenţie deosebită mediului.

Dezvoltarea durabilă este un obiectiv prioritar al UE, care dispune de propria Strategie de dezvoltare durabilă. În contextul politicii de coeziune, dezvoltarea durabilă este un principiu esenţial înscris în orientările strategice comunitare în materie de coeziune, care constituie cadrul politic pentru toate programele cofinanţate din fondurile structurale şi din Fondul de coeziune.

Sursa: http://ec.europa.eu/environment/eussd/

 

Uzun yıllar sürsede türk porno sektörü hep hitap ediyor insanlara. Genç yaşlı her kesime hitap ediyor bi nevi zararsız gözüksede sikiş bi yerde haz bırakmıyor.Ama porno sektörü bitmez bitiremezler. Porno